วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จราจรเมื่อวันที่  8 เมษายน 2557 
เวลา 11.00 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่ 

อบรมตามโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จราจร 
ของ สภ.เมืองแพร่  สัมนาปัญหาและข้อขัดข้องในงานจราจร  
และ การจัดการจราจร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น