วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

มอบหมายภารกิจ ประจำวันช่วงเทศกาลสงกรานต์ (13 เมษายน 2557)


เมื่อวันที่ 13  เมษายน 2557 
เวลา 08.30 น. 

พ.ต.ท.ณฐภณ   แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

พ.ต.ท.อดุลย์  อภิฉัตรวงศ์
สว.จร.สภ.เมืองแพร่
ร.ต.อ.วิทูล  สีตะวันรอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ประชุมชี้แจงข้อราชการนโยบายการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
มอบหมายภารกิจ ประจำวันช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13 เมษายน 2557
ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจร สภ.เมืองแพร่  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น