วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เปิดเทอมใหม่ 2556

พ.ต.ท.ณฐภณ   แก้วกำเนิด

รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่


เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2556
เวลา 07.00 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ   แก้วกำเนิด  รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่ ตรวจการจราจร ถนนยันตรกิจโกศล
บริเวณ หน้าโรงเรียนพิริยาลัย การจราจรช่วงเปิดเทอมใหม่นี้ การจราจรคับคั่ง เนื่องจากเปิดเทอมใหม่
ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนใหม่ที่เข้าศึกษาโรงเรียนใหม่ในเขตเทศบาล เมืองแพร่ ทำให้รถมีปริมาณคับคั่ง
แต่พอเคลื่อนตัวไปได้ แต่ต้องใช้เวลาในการระบายรถสักนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นระยะการปรับตัวของ
ผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับพฤติกรรมการขับขี่ และวางแผนในการใช้รถใช้ถนน
จึงขอความร่วมมือ ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียน และผู้ที่ใช้รถใช้ถนน

"ปฏิบัติตามกฏจราจร"

และมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน
จะช่วยลดปัญหาการจราจรได้เทคนิคหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร

1.วางแผนการเดินทาง
2.รถ 1 คัน ทางเดียวกันไปด้วยกัน
3.หลีกเลี่ยงถนนที่มีการจราจรคับคั่ง
4.ออกจากบ้านก่อนเวลา สัก 5 นาที จะช่วยลดปัญหารถติดได้ 5 นาที
5.ใช้เส้นทางที่สะดวกและใกล้ที่สุด
6.ควรเติมน้ำมันก่อนเข้าบ้าน