วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ตักบาตร บนเมฆประตูชัย

ตักบาตร บนเมฆประตูชัย

เมื่อ วันที่  28  สิงหาคม 2556
เวลา 07.35 น.
พ.ต.ท.ณฐภณ   แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

ประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองแพร่ ชี้แจงข้อราชการ ตรวจความพร้อม
ปล่อยแถวก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
และร่วมทำบุญตักบาตร บนเมฆประตูชัย

ตั้งด่านกวดขันวินัย จราจร เทศบาลตำบลช่อแฮ

กวดขันวินัย จราจร เทศบาลตำบลช่อแฮ


เมื่อวันที่  1  สิงหาคม 2556
เวลา 14.00 - 15.00 น.

ร.ต.อ.พิม  โปธาตุ
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ตั้งจุดตรวจ ร่วมกวดขันวินัยจราจร เทศบาลตำบลช่อแฮ
บริเวณหน้า หน่วยบริการประชาชน  สภ.เมืองแพร่ ส่วนแยกพระธาตุช่อแฮ


ตั้งจุดตรวจ กวดขันวินัย จราจร เทศบาลตำบล ทุ่งโฮ้ง

กวดขันวินัย จราจร เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง


เมื่อวันที่  19  สิงหาคม 2556
เวลา 09.00 - 10.00 น.

ร.ต.อ.พิม  โปธาตุ
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ตั้งจุดตรวจ ร่วมกวดขันวินัยจราจร เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
บริเวณหน้า หน่วยบริการประชาชนตำบลทุ่งโฮ้ง


วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โครงการครู 5 นาที โรงเรียนเมืองแพร่

ครู 5 นาที โรงเรียนเมืองแพร่


เมื่อวันที่  2556
เมื่อเวลา 07.45 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วย 
ด.ต.ดุสิต  เมฆิน
ผบ.หมู่้ จร.สภ.เมืองแพร่

ด.ต.จิรกฤต  วงศ์เจริญ
ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่

โครงการครู 5 นาที โรงเีรียนเมืองแพร่

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร

- การขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์

- การบังคับใช้กฏหมายจราจร ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
กวดขันวินัย จราจร หน้าวัดมหาโพธิ์

กวดขันวินัย จราจร หน้าวัดมหาโพธิ์

เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม 2556
เวลา 09.00 น.
ร.ต.อ.มานพ  ชัยนันท์
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ตั้งจุดตรวจกวดขัน วินันัยจราจร สวมหมวกนิรภัย
บริเวณ หน้าวัดมหาโพธิ์ เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ร่วมพัฒนาศูนย์จราจร

ร่วมมือร่วมใจ พัฒนาศูนย์จราจร สภ.เมืองแพร่


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556
เวลา 08.30. น.
งานจราจร สภ.เมืองแพร่
ร่วมมือร่วมใจพัฒนาศูนย์จราจร