วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โครงการอบรม อาสาจราจร

โรงพยาบาลแพร่ ร่วมกับ งานจราจร สภ.เมืองแพร่เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
เวลา  08.30 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

ร.ต.อ.มานพ  ชัยนันท์
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ร.ต.อ.พิม  โปธาตุ
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่


พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองแพร่ เป็นวิทยากร อบรมอาสาจราจร โรงพยาบาลแพร่ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 นาย 
ณ ห้องประชุม ชั้น 5อาคารเฉิมพรเกียรติ โรงพยาบาลแพร่ วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โครงการ ครู 5นาที โรงเรียนเมธังฯ

รับมอบหมวกนิรภัย


เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน 2556
เวลา 08.00 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด 
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจร สภ.เมืองแพร่

- โครงการ ครู 5 นาที โรงเรียนวัดเมธังฯ
- มอบหมวกนิรภัยให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรีัยนวัดเมธังฯ

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โครงการครู 5 นาที โรงเรียนเจริญราษฎร์

ครู 5 นาที โรงเรียนเจริญราษฎร์
โครงการครู 5 นาที โรงเรียนเจริญราษฎร์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
เวลา 08.00 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ   แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

โครงการ ครู 5 นาที โรงเรียนเจริญราษฎร์
-การปฏิบัติตามกฏจราจร
-การสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน
-การบังคับใช้กฏหมายของตำรวจจราจร
-ความร่วมือร่วมใจของนักเรียนโครงการครู 5 นาที โรงเรียนเมืองแพร่
โครงการครู 5 นาที โรงเรียนเมืองแพร่

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
เวลา 08.00 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ   แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

โครงการ ครู 5 นาที โรงเรียนเมืองแพร่
-การปฏิบัติตามกฏจราจร
-การสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน
-การบังคับใช้กฏหมายของตำรวจจราจรวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โลตัส มอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสง ใช้งานจราจร

ห้างเทสโก้  โลตัส  มอบเส้ือกั๊กสะท้อนแสงใช้ในงานจราจร สภ.เมืองแพร่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
เวลา 10.30 น.

ร.ต.อ.มานพ   ชัยนัท์
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองแพร่ 
รับมอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสง 
จากห้างเทศโก้โลตัส สาขา แพร่

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเช้าฤดูหนาว

ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเช้าฤดูหนาว(หมอกลง) ทัศนวิสัยการขับขี่

เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2556
เวลา 06.00 น.

บริเวณแยกพญาพลอีซูซุ มีหมอกลงมากในตอนเช้า
ขอให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนโปรดใช้ความระมัดระวังเพราะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศในตอนเช้ามีหมอกลง ตามทางร่วมทางแยก ทัศนะวิสัยในการมองเห็นได้ไม่ไกล ผู้ใช้รถใช้ถนน ควรเปิดไฟหน้ารถเพื่อเป็นที่สังเกตุได้ง่ายแก่รถคันอื่น
ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน


ปรับปรุงภูมิทัศน์

ปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าศูนย์จราจร สภ.เมืองแพร่

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09.00 น.
งานจราจร สภ.เมืองแพร่
พร้อมใจร่วมมือร่วมใจพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สวนหย่อมด้านหน้า
ศูนย์จราจร สภ.เมืองแพร่


ซ้อมแผนเผชิญเหตุไฟไหม้

ซ้อมแผนเผชิญเหตุไฟไหม้ ธนาคารออมสิน สาขาแพร่

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
เวลา 17.00 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่
ร.ต.อ.วิทูล  สีตะวัน
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจร สภ.เมืองแพร่
ร่วมกับเทศบาลเมืองแพร่ ซักซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้ 
ธนาคารออมสิน ถนนเจริญเมือง