วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตืดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

รณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติภัยทางถนน


เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม 2556

ร.ต.อ.มานพ  ชัยนันท์
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ด.ต.เทิดศักดิ์  ทาปัญญา
ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่

ด.ต.จิรกฤต  วงศ์เจริญ
ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแพร่รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

สำนักงานขนส่ง จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ร่วมกับ งานจราจร สภ.เมืองแพร่ ได้จัดกิจกรรมขบวนรณรงค์ป้องกัน และ ลดอุบัติภัยทางถนน โดย มีรถจักรยานยนต์เข้าร่วมรณรงค์ ในครั้งนี้ ขับขี่ไปตามถนน ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เพ่ือรณรงค์ลดอุบัติเตุทางถนน


ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557เมื่อวันที่ 24ธันวาคม 2556
เวลา 16.00 น.
นาย อภิชาติ  โตดิลกเวช
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธาน
ในพิธีปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ ประจำปี2557

โดย
พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์   จิตรพันธุ์
ผบก.ภ.จว.แพร่

นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.แพร่ ร่วมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม
ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย  อบายมุข ทุกชนิด ในเขตพื้นที่ ของ ภ.จว.แพร่ ฯลฯ

ประชุมมอบหมายนโยบาย

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557


เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556

เวลา 10.00 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

พ.ต.ท.อดุลย์  อภิฉัตรวงศ์
สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ร.ต.อ.มานพ   ชัยนันท์
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ร.ต.อ.พิม  โปธาตุ
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ร.ต.อ.วิทูล   สีตะวัน
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่


ประชุมข้าราชการตำรวจ จราจร สภ.เมืองแพร่ มอบหมายนโยบาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจร การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำผิดกฎจราจรของประชาชนและรณรงค์ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2557นี้และร่วมกันรณรงค์ รักษากฎจราจร มีวิยันในการขับขี่ มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงขับขี่อย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2557 นี้


ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2557เมื่อวันที่ 24  ะธันวาคม 2556
เวลา 09.00 น.

ร.ต.อ.มานพ  ชัยนันท์
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วย

ร.ต.ต.มังกร  แก้วยัง
รอง สว.(จร.) สภ.เมืองแพร่

ด.ต.จิรกฤต  วงศ์เจริญ
ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่


ร่วมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ด้งนี่
บริเวณ แยกศาล
บริเวณหน้าศาลากลาง
บริเวณแยกสถานนีตำรวจภูธรเมืองแพร่
บริเวณแยกทิพย์เกษม
ซึ่งจะเป็นการเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2557นีและร่วมกันรณรงค์ รักษากฎจราจร มีวิยันในการขับขี่ มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงขับขี่อย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2557 นี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อบรมอาสาจราจร สภ.เมืองแพร่

โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

ร.ต.อ.พิม  โปธาตุ
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจร สภ.เมืองแพร่
อบรมอาสาจราจร โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน