วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

อาสาจราจรช่วยงานกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ"เมืองแพร่เกมส์"

โครงการ อาสาจราจร
อาสาจราจรช่วยงานกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
"เมืองแพร่เกมส์"
ครั้งที่ ๓๔
งานจราจร สภ.เมืองแพร่ 

ด้วย สภ.เมืองแพร่ ได้มีโครงการอาสาจราจร ลูกเสือจราจร คอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยมีนักเรียน นักศึกษา
ให้ความร่วมือและเสียสละเวลา มาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
ในงานการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ คั้งที่ ๓๔ 
"เมืองแพร่เกมส์"
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ตรวจเช็คจำนวนและความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่


วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ประชุมซักซ้อม เตรียมความพร้อม การรัษาความปลอดภัยผู้แทนพระองค์พ.ต.อ.บัญญัติ  เนตรสุวรรณ์
ผกก.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ 
ประชุมซักซ้อม เตรียมความพร้อม การรักษาความปลอดภัย 
พลอากาศเอกรังสรรค์  ดิษฐบรรจง
ผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานัเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔  " เมืองแพร่เกมส์ "
วัน อาทิตย์  ที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.


......................................................................................................

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ 
ประชุมซักซ้อม เตรียมความพร้อม การรักษาความปลอดภัย 
พลอากาศเอกรังสรรค์  ดิษฐบรรจง
ผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานัเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔  " เมืองแพร่เกมส์ "
วัน อาทิตย์  ที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ปล่อยแถวยุทธการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ของตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

พล.ต.ต.ชำนาญ  รวดเร็ว
รอง ผบช.ภ.5

เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวยุทธการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด 
ของตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ในตอนเช้าวันที่   ๒๓  มกราคม ๒๕๕๖
โดยมี 
พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด 
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรดูแลจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ในการปล่อยแถวครั้งนี้
บริเวรสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

บิ๊กคลีนนิ่งเดย์


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556
ร.ต.อ.มานพ  ชัยนันท์
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่
ร.ต.อ.พิม  โปธาตุ
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วยเจ้าหน้่าที่ตำรวจจราจรสภ.เมืองแพร่
ทำความสะอาด ตัดหญ้า พัฒนาศูนย์จราจร
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ บริเวณศูนย์จราจร สภ.เมืองแพร่โครงการครู 5 นาที วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่เมื่อวันที่  14  มกราคม 2556
พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

โครงการครู 5 นาที วิทยาลัยอาชีวะศึกษาแพร่
- การขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์
- การบังคับใช้กฏหมาย ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร