วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557
เวลา 09.00 น.

ร.ต.ต.ปฐม   ดวงจันทร์

รอง สว.(จร.)สภ.เมืองแพร่

ตั้งจุดตรวจกวดขันวินับจราจร ผู้กระทำผิดกฎจราจร บริเวณถนนยันตรกิจโกศลสายใน 
หน้าวัดสวรรคิ์นิเวศน์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น