วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

อบรมตามโครงการ ผบ.ตร.(ประชาสัมพันธ์+จิตวิทยา)
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
เวลา 09.30 น.-11.00 น.
งานจราจร สภ.เมืองแพร่ 
อบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ งานจราจร 
โดยมีวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง การประชาสัมพันธ์ งานจราจร
โดยมี คุณเอนก  จินดาหลวง จาก สว.ท.แพร่
มาให้ความรู้ในครั้งนี้
เวลา 11.00 น.-12.00 น.
และ หัวข้อเรื่อง จิตวิทยา  การจัดการความเครียด และการดูแลสุขภาพ
โดยมี คุณชาตรี  แมตสี่ จาก โรงพยาบาลแพร่
มาให้ความรู้ในเรื่องนี้
โดยมีเจ้าหน้นที่ตำรวจ จราจร สภ.เมืองแพร่ เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น