วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

ประชุมมอบหมายภารกิจประจำวัน 22 เมษายน 2557เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
เวลา 06.30 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด

รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

ร.ต.ต.ปฐม  ดวงจันทร์

รอง สว.(จร.)สภ.เมืองแพร่

ประชุมมอบหมายภารกิจ ชี้แจงข้อราชการ ตรวจเครื่องแต่งกาย ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
ให้มีความพร้อม  แต่งกายถูกต้องตามระเบียบก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
ประจำวัน 22 เมษายน 2557 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น