วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ครู 5 นาที โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน

โครงการครู 5 นาที โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556
เมื่อเวลา 07.45 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วย 
ด.ต.ดุสิต  เมฆิน
ผบ.หมู่้ จร.สภ.เมืองแพร่

ด.ต.จิรกฤต  วงศ์เจริญ
ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่

โครงการครู 5 นาที โรงเีรียนบ้านสวนเขื่อน

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร

- การขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์

- การบังคับใช้กฏหมายจราจร ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร


ติดตั้งป้ายห้ามเข้าถนนเจริญเมือง(รถบรรทุก 6 ล้อ)

ห้ามเข้าถนนเจริญเมือง


 ติดตั้งป้ายห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อ ขึ้นไป
เข้าถนนเจริญเมือง ( เวลา 06.00 - 21.00 น.)
บริเวณแยกบ้านทุ่ง


 ติดตั้งป้ายห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อ ขึ้นไป
เข้าถนนเจริญเมือง ( เวลา 06.00 - 21.00 น.)
บริเวณแยก สภ.เมืองแพร่


วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตักบาตรบนเมฆประตูชัย

งานจราจร สภ.เมืองแพร่  ตักบาตรบนเมฆประตูชัย
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
เวลา  07.00 น.

งานจราจร สภ.เมืองแพร่

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจงานจราจร สภ.เมืองแพร่
ทำบุญตักบาตรบนเมฆประตูชัย


กีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองแพร่

กีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองแพร่เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2556
เวลา 08.30 น.
งานจราจร สภ.เมืองแพร่
อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
 

กีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองแพร่

-โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง-โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล-โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง-โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรนิเวศน์

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการครู 5 นาที โรงเรียนบ้านแม่หล่าย

โครงการครู 5 นาที โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
เมื่อเวลา 07.45 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วย 
ด.ต.ดุสิต  เมฆิน
ผบ.หมู่้ จร.สภ.เมืองแพร่

ด.ต.จิรกฤต  วงศ์เจริญ
ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่

โครงการครู 5 นาที โรงเีรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร

- การขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์

- การบังคับใช้กฏหมายจราจร ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร


บรรยายกฎหมายผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาเขต37

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
เวลา 10.30- 12.00น.

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.สภ.เมืองแพร่

ร่วมบรรยายกับขนส่งจังหวัดแพร่
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ
ผอ.กองกิจการส่งเสริมการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37
โครงการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา 
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37
ขับขี่ปลอดภัย
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
เวลาประมาณ 08.00 น.

นายอภิชาติ  โตดิลกเวช
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 
ป้องกันและลดอุบีติเหตุทางถนน
ณ บริเวณสวนสุขภาพ

ร่วมกับ

ขนส่งจังหวัดพร่
งานจราจร สภ.เมืองแพร่
เทศบาลเมืองแพร่
เทศบาลตำบลป่าแมต
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
เทศบาลตำบลแม่หล่าย
เทศบาลตำบลช่อแฮ
เทศบาลตำบลสูงเม่น