วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557

ร่วมประชุม วีดีโอ คอนเฟอเร้นท์


เมื่อวันที่ 16  เมษายน 2557
เวลา 00.00 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด 
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

พ.ต.ท.อดุลย์  อภิฉัตนวงศ์
สว.จร.สภ.เมืองแพร่

พ.ต.ท.มานพ  ใจอุ่น
สว.ป.สภ.เมืองแพร่

ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นท์ เฝ้าติดตามสถานการณ์ และการป้องกันอันตราย อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 
ห้องประชุม ชั้น 2 สภ.เมืองแพร่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น