วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

ติดตั้งป้าย (เลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟ)


(แยกนาแหลม)
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 

ร.ต.ต.มังกร  แก้วยัง
รอง สว.(จร.) สภ.เมืองแพร่
ด.ต.เทิดศักดิ์   ทาปัญญา
ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่
ด.ต.จิรกฤต  วงศ์เจริญ
ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่

ติดตั้งป้าย เลี้ยวซ้ายให้รอสัญญาณไฟ บริเวณถนนยันตรกิจโกศล สายใน 

แยกเหมืองหิต , แยกศาลจังหวัด , แยก  สภ.เมืองแพร่ , แยกโรงพยาบาลแพร่ , แยกเหมืองแดง ,แยกนาแหลม


 แยกโรงพยาบาล


 แยกเหมืองแดง
 แยกนาแหลม

แยก สภ.เมืองแพร่ แยก สภ.เมืองแพร่ 


แยกศาล 

 แยกศาลจังหวัด
 แยกเหมืองหิต
แยกเหมืองแดง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น