วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557

เมื่อวันที่  5 เมษายน 2557

ร.ต.ต.มังกร  แก้วยัง
รอง สว.(จร.)สภ.เมืองแพร่
ด.ต.เทิดศักดิ์   ทาปัญญา
ผบ.หมู่ จร"สภ.เมืองแพร่
ด.ต.จิรกฤต  วงศ์เจริญ
ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
ถนนยันตรกิจโกศล สายใน ตั้งแต่แยกศศิบุตร ถึง แยกนาแหลม
แยกแก้ววรรณา
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน
ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย รัดเข้มขัดนิรภัย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์  2557 


ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แยก ศศิบุตร
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แยก สภ.เมืองแพร่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แยก เหมืองหิต


ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แยก บ้านทุ่ง
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แยก โรงพยาบาลแพร่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แยก แก้ววรรณาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แยก บ้านทุ่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แยก บ้านในเวียง


ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แยก นาแหลม

ฯลฯ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น