วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผบก.แพร่ มอบนโยบายการทำงานของ จราจร สภ.เมืองแพร่เมื่อวันที่  29 ธันวาคม 2555
พล.ต.ต.วิสุทธิ์  เปล่งขำ 
ผบก.ภ.จว.แพร่
มอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555
ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและคอยบริการประชาชนในการใช้เส้นทางและถนน
ในเขตเทศบาลให้กวดขันจับกุมผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ผู้ที่กระทำผิดกฏจราจร เมาแล้วขับ 
โดยมี พ.ต.ท.ณฐภณ  แ้ก้วกำเนิด รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่
ร.ต.อ.พิม  โปธาตุ รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่
คอยควบคุมและสั่งการ การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
และมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นตัวอย่างที่ดีในการขับขี่ปลอดภัย
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2556เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555
ร.ต.อ.มานพ  ชัยนันท์  รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต.มังกร  แก้วยัง รอง สว.(จร.) สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต.วรพันธ์  ตินราศรี รอง สว.(จร.) สภ.เมืองแพร่
ด.ต.เทิดศักดิ์  ทาปัญญา ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่
ร่วมกันติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตั้งจุดตรวจ เทศกาลปีใหม่ 2556 ถนนยันตรกิจโกศล สายนอก


เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2555

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด  รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

พ.ต.ท.อดุลย์  อภิฉัตรวงศ์ สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ร.ต.อ.มานพ  ชัยนันท์ รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่
ร.ต.อ.พิม  โปธาตุ รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ประชุมชี้แจงข้อราชการ ตำรวจจราจร สภ.เมืองแพร่ ในการตั้งจุดตรวจ กวดขันวินัยจราจร ผู้กระทำผิดกฏจราจร ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย และแจกเอกสารการขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ  ประชาสัมพันธ์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 นี้ 

ตั้งจุดตรจกวดขันวินัยจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556

เมื่อวันที่    ธันวาคม 2555
พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเินิด 
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

ร.ต.อ.พิม  โปธาตุ  รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองแพร่ ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร
ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย ผู้ที่กระทำผิดกฏจราจร เพื่อเป็นการป้องปรามการเกิดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศปีใหม่ 2556 
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รับของขวัญปีใหม่ 2556


เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2555

ร.ต.อ.วิทูล  สีตะวัน รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ด.ต.ธเนศวร  พรธิปัญญา ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่ 
เป็นตัวแทนข้าราชการตำรวจจราจร สภ.เมืองแพร่รับของขวัญปีใหม่ จาก ร้าน บอมจิวเวอรี่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556