วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

ประชุมตามนโยบาย ผบ.ตร.


เมือวันที่ 4 เมษายน 2557
เวลา 08.00 น. - 09.00 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

อบรมตามโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานจราจร สภ.เมืองแพร่
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของตำรวจ  การแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น