วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชุม รับมอบนโยบาย จาก ผกก.สภ.เมืองแพร่เมื่อวันที่ 7 กุภาพันธ์ 2557
เวลา 14.00 น.
พ.ต.อ.ทรงกริช  ออนตะไคร้
ผกก.สภ.เมืองแพร่


ประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองแพร่ ทุกแผนกงาน ประชุมชี้แจ้งข้อราชการ
และมอบหมายภารกิจ ของแต่ละแผนกงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับ นโยบายผู้บังคับบัญชาพร้อมก้าวสู่ การปฏิบัติงาน อย่างมีคุณภาพสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่อยู่ใกล้ๆๆตัวเรา ทั้งในด้านป้องกันอาชญากรรม งานบริการความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ของ สภ.เมืองแพร่ .ด้านอำนวยกการให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ งานสืบสวน สอบสวนให้ทำงานทั้งในเชิงรุก และ เชิงรับ 
งานจราจร  เน้นการบริการทำงานด้วยหัวใจ บริการ ประชาชน
รับมอบกรวย ใช้ในงาน จราจร สภ.เมืองแพร่

รับมอบกรวย ใช้ในงาน จราจร สภ.เมืองแพร่


เมื่อวันที่  6  กุมภาพัน์  2557
ร.ต.ต.มังกร  แก้วยัง  
รอง สว.(จร.) สภ.เมืองแพร่

ด.ต.เทิดศักดิ์  ทาปัญญา 
ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่

ด.ต.จิรกฤต  วงศ์เจริญ 
ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่

รับมอบกรวยยาง
จาก
ตัวแทน บริษัท ปตท.(เด่นชัย)
เพื่อไว้ใช้งาน ในงานจราจร สภ.เมืองแพร่


วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ต้อนรับ ผกก.คนใหม่

ยินดีต้อนรับ ผกก.คนใหม่ สภ.เมืองแพร่


เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์ 2557
คณะข้าราชารตำรวจ สภ.เมืองแพร่
ให้การต้อนรับ

พ.ต.อ.ทรงกริช  ออนตะไคร้
ผกก.สภ.เมืองแพร่ 

คนใหม่
ตำแหน่งเดิม

ผกก.สภ.เชียงของ จ.เชียงราย
โดยมีข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองแพร่ ให้การต้อนรับ 
ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ที่ สภ.เมืองแพร่
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ เปิดใช้ แยกใหม่

ประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้รถใช้ถนน

ในจังหวัดแพร่ มีการเปิดใช้แยกใหม่ บริเวณ ร้านแก้ว วรรณา
ตรงข้ามปั้ม LPG  ถนนยันตรกิจโกศล สายนอก 

เปิดใช้ เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2557

เป็นต้นมา 
ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน โปรดใช้ความระมัดระวัง เพราะเป็นแยกใหม่
ประชาชน อาจไม่คุ้นเคย กับเส้นทาง 
และ
จะปรับสี่แยกสนามบิน มาเป็น สามแยก สนามบิน และเปิดใช้ปกติ
เช่นเดียวกันจึงประชาสัมพันธ์ ประชาชน และผู้ใช้รถใช้ถนน
ให้ใช้ความระมัดระวัง 


ปรับ สีแยกสนามบิน เป็น สามแยกสนามบิน