วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

มอบเสื้อโครงการอาสาจราจรพ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด

รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วย
ด.ต.ดุสิต  เมฆิน  ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่
ด.ต.ประยูร  คำพรหม ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่
ด.ต.จิรกฤต  วงศ์เจริญ  ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่
มอบเสื้อให้กับอาสาจราจรโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่,โรงเรียนนารีรัต์จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์  2556 เวลา  08.05 น.ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย
พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

พ.ต.ท.อดุลย์  อภิฉัตรวงศ์
สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ร.ต.อ.มานพ  ชัยนันท์
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ร.ต.อ.วิทูล  สีตะวัน
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่


วันที่ 27 กุมภาพันธ์2556
เวลา 10.00 น.
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่  

ถวายความปลอดภัย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (หลวงปู่สุจี กตสารมหาเถร)   
ณ  
เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์  มณฑลพิธีสนามหลวงจังหวัดแพร่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
รับมอบกรวยยางจากห้างมาร์คโฟร์แพร่พ.ต.อ.บัญญัติ  เนตรสุวรรณ์
ผกก.สภ.เมืองแพร่

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่


พ.ต.ท.อดุลย์  อภิฉัตรวงศ์
สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ร.ต.อ.มานพ  ชัยนันท์
รอง สว.จรงสภซเมืองแพร่

พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการตำรวจจราจร สภ.เมืองแพร่
รับมอบกรวยยางจากห้างมาร์คโฟร์ แพร่
จำนวน 100 อัน
เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านการจราจร
เมื่อวันที่ 26กุมภาพ้นะื 2556
เวลา 14.00น.

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รับมอบกรวยจากห้างโลตัส
ร.ต.อ.มานพ  ชัยนันท์
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2556
เวลา  09.00  น.

รับมอบกรวยยาง จากตัวแทนห้างโลตัส จำนวน 14  อัน 
เพื่อสนับสนุนภารกิจงานจราจร สภ.เมืองแพร่บรรยายกฏหมายจราจร โรงเรียนเซนต์ฟรังส์ แพร่ร.ต.อ.พิม   โปธาตุ
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์  2556
เวลา  14.00  น.

ร.ต.อ.พิม  โปธาตุ รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่ ,
ด.ต.ธีรศักดิ์  กันทะวงศ์ ผบ.หมู่.จร.สภ.เมืองแพร่
ด.ต.ประยูร  คำพรหม ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่
ด.ต.วัทธิกร  ทองดวง ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่
อบรมกฏหมายจราจร ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร การขับขี่ปลอดภัย การสวมใส่หมวกนิรภัย
 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเซ็นฟรัง เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี จำนวน 97 คน
พร้อมทั้งให้ฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับสัญาณมือ  สัญญาณนกหวีด
ประชุมเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยพ.ต.อ.ธนยินทร์  เทพรักษา
รอง ผบก.ภ.จว.แพร่

พ.ต.อ.ธีรพล  อินทรลิบ
รอง ผบก.ภ.จว.แพร่

พ.ต.อ.ปิยบุตร  อัจฉริยมงคล
รอง ผบก.ภ.จว.แพร่

เมื่อวันที่่  21  กุมภาพันธ์ 2556เวลา 11.00 น.
ประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการตำรวจ

ถวายความปลอดภัย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (หลวงปู่สุจี กตสารมหาเถร)   
ณ  
เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์  มณฑลพิธีสนามหลวงจังหวัดแพร่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

นักเรียนในโครงการอาสาจราจรโรงเรียนพิริยาลัยนักเรียนในโครงการอาสาจราจรโรงเรียนพิริยาลัย

พ.ต.ท.ณฐภณ   แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร จัดการจราจรและบริการช่วยเหลือสังคม
งานพิธีทำบุญอาคารใหม่ (อาคารศิลปวัฒนธรรม ) ที่โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่   
วันที่ 16.ก.พ.56 เวลา 07.00-12.00น.วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ฝึกทบทวนอาสาจราจร
"โครงการฝึกทบทวนอาสาจราจร"
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

ร่วกับ

เทศบาลเมืองแพร่ ฝึกทบทวน อาสาจราจร ให้กับเจ้าหน้า อป.พร.เทศบาลเมืืองแพร่
จำนวน 35 นาย ณ อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อเพิ่มขีดสามารถของสมาชิก อปพร. มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตลอดจนให้อาสาจราจร สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ทันท่วงที
 ขอพักแป๊บนึงนะเดี๋ยวเจอกันภาคปฏิบัตินะครับ


 เข้มแข็งหน่อย ท่าทางเหมือนพึ่งทานมื้อเที่ยงมาใหม่ๆเลย