วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

อบรมตามโครงการ ผบ.ตร.(ควบคุมสัญาณไฟ)


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
งานจราจร สภ.เมืองแพร่ อบรมตามโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ งานจราจร
หัวข้อ  การฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ การควบคุมสัญญาณไฟจราจร  โดยมี คุณกฤษดา  ย่งไทย
หัวหน้างานปรับซ่อม แขวงการทางแพร่ มาเป็นวิทยากรผู้บรรยายในครั้งนี้


  (ภาคปฏิบัติ ทดสอบการบังคับตู้ควบคุมไฟ บริเวณแยกแก้ว วรรณา)อบรมตามโครงการ ผบ.ตร.(ประชาสัมพันธ์+จิตวิทยา)
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
เวลา 09.30 น.-11.00 น.
งานจราจร สภ.เมืองแพร่ 
อบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ งานจราจร 
โดยมีวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง การประชาสัมพันธ์ งานจราจร
โดยมี คุณเอนก  จินดาหลวง จาก สว.ท.แพร่
มาให้ความรู้ในครั้งนี้
เวลา 11.00 น.-12.00 น.
และ หัวข้อเรื่อง จิตวิทยา  การจัดการความเครียด และการดูแลสุขภาพ
โดยมี คุณชาตรี  แมตสี่ จาก โรงพยาบาลแพร่
มาให้ความรู้ในเรื่องนี้
โดยมีเจ้าหน้นที่ตำรวจ จราจร สภ.เมืองแพร่ เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
ประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจประจำวัน


29 เมษายน 2557
เวลา 06.30 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ   แก้วกำเนิด 
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต.มังกร   แก้วยัง
รอง สว.(จร.)สภ.เมืองแพร่

ประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจประจำวันนี้ 29 เมษายน 2557 มอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ให้ใช้ยุทธวิธีตำรวจ เรื่องกวดขันวินัยจราจร เน้น 10 ข้อหาหลัก 
และทำงานให้นึกถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหลักสำคัญ


ตรวจเครื่องแต่งกาย

ป้ายชื่อ พร้อม สู่อาเซี่ยน
ตรวจอาวุธ