วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มอบหมวกนิรภัย


 

เมื่อวันที่  26  มิถุนายน 2556
เวลา ประมาร 09.00 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ   แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่
ร่วมกับ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการครู 5 นาที โรงเรียนวัดศรีภูมิ

โครงการครู 5 นาที โรงเรียนวัดศรีภูมิ


พ.ต.ท.ณฐภณ   แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วย 

ด.ต.ดุสิต  เมฆิน
ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่

บรรรยายโครงการครู 5 นาที
โรงเรียนวัดศรีภูมิ 
มีผู้เข้ารับฟัง   80   คน

 


วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการอาสาจราจร


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556
เวลา 13.00 น.

โครงการอาสาจราจร
(ลูกเสือ,ยุวกาชาด จราจร)
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
(เทศรัฐราษฏร์นุกูล)

พ.ต.ท.ณฐภณ   แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วย

ร.ต.อ.พิม   โปธาตุ
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจร สภ.เมืองแพร่

โครงการลูกเสือจราจรโรงเรียนวัดเมธังกราวาส
(เทศรัฐราษฏร์นุกูล)มีผู้เข้าร่วมโครงการ 49 นาย