วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัย จราจรเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
เวาล 09.00 น.

ร.ต.อ.วิทูล  สีตะวัน

รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วย 
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองแพร่
ตั้งจุด ตรวจกวดขันวินัยจราจร ผู้ทำผิดกฏจราจร บริเวณ ถนนยันตรกิจโกศลสายใน 
หน้าบริษัท อีซูซุ แพร่จำกัดวันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 
09.00 น.


พ.ต.ท.อดุลย์  อภิฉัตรวงศ์ 

สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ร.ต.อ.วิทูล  สีตะวัน

รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วย
กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองแพร่
ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร ผู้กระทำผิดกฏจราจร บริเวณ ถนนยันตรกิจโกศล สายใน 
หน้าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ซ้อมแผนอุบัติเหตุ(เทศลาลตำบลแม่หล่าย)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด

รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วย
ร.ต.ต.ศรีรัตน์  กาวีวล รอง สว.(จร.) สภ.เมืองแพร่
ด.ต.ดุสิต  เมฆิน  ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่
ด.ต.วัทธิกร  ทองดวง  ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่
ด.ต.ธีระศักดิ์  กันทวงค์  ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่
ด.ต.สมนึก  ผิวอ่อน  ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่
ด.ต.จิรกฤต  วงศ์เจริญ  ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่
ด.ต.ประยูร  คำพรหม  ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่

ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่หล่าย ซ้อมแผนเผชิญเหตุ อุบัติเหตุทางถนน
ซ้อมการจัดการจราจร เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซ้อมเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
บริเวณแยกตลาดสดแม่หล่าย  ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการ(แม่หล่าย)


เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
เวลา 08.30 น.

พ.ต.ท.ณฐภณแก้วกำเนิด 

รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วย
ร.ต.ต.ศรรีรัตน์  กาวีวล รอง สว.(จร.) สภ.เมืองแพร่ , ด.ต.ดุสิต เมฆิน ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่ ด.ต.ประยูร คำพรหม ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่,ด.ต.ธีระศักดิ์  กันทวงค์ ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่ ด.ต.สมนึก  ผิอ่อน ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
อาสาสมัครป้องกันภัยฯ เทศบาลตำบลแม่หล่าย
อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่
ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร


วันที่ 25 มีนาคม 2557
09.00 น.

ร.ต.ต.ปฐม  ดวงจันทร์
รอง สว.(จร.) สภ.เมืองแพร่

พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองแพร่
ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร ผู้กระทำผิดกฏจราจร 
บริเวณ ถนนยันตรกิจโกศล สายใน 
หน้าบริษัทอีซูซุ แพร่ จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ(แม่คำมี)


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิดรอง 

ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่


พร้อมด้วย

พ.ต.ท.อดุลย์   อภิฉัตรวงศ์

สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ด.ต.ดุสิต  เมฆิน ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่ , ด.ต.ธีรศักดิ์   กันทะวงศ์ ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่ , ด.ต.ประยูร  คำพรหม ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่านพลเรือน เทศบาลตำบลแม่คำมี

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

รับมอบคอมพิวเตอร์ จาก นายก อบจ.แพร่

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ

นายก อบจ.แพร่

มอบคอมพิวเตอร์ ให้ ศูนย์จราจร สภ.เมืองแพร่
โดยมี

พ.ต.อ.ทรงกริช   ออนตะไคร้
ผกก.สภ.เมืองแพร่
พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่
พ.ต.ท.อดุลย์   อภิฉัตรวงศ์
สว.จร.สภ.เมืองแพร่
รับมอบไว่้ใช้ในงานจราจร สภ.เมืองแพร่