วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ครู 5 นาที วิทยาลัยเทคนิคแพร่

เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2555  เวลาประมาณ  07.45 น.
พ.ต.ท.ณฐภณ  แ้ก้วกำเนิด รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่
เข้าพบปะกับนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โครงการครู 5 นาที
ให้นักศึกษาปฎิบัติตามกฎจราจร  สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังประมาณ  500 คน 
จราจรเมืองแพร่ร่วมมือกับขนส่ง

เมื่อวันวันที่  19  พฤศจิกายน  2555  เวลาประมาณ  10.00 น.
พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด รอง  ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่ 
ร่วมมือกับขนส่งจังหวัดแพร่ ตรวจดูความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรมและสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เน้นให้ปฏิบัติตามกฏจราจรและสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนท้าย ขับรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย 
โดยการต้อนรับของ
นายโสภณ  พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดแพร่ 
ให้การต้อนรับและพาดูขั้นตอนต่างๆเป็นอย่างดี 
ตรวจโรงสีข้าวโครงการรับจำนำข้าว


เมื่อวันที่   19   พฤศจิกายน  2555   เวลาประมาณ 09.00 น.
พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด  รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่ ตรวจโรงสีข้าวทิพย์ 
ที่ตำบลทุ่งโฮ้ง และ โรงสีข้าวรุ่งเรืองอินเตอร์ไรท์ ตำบลแม่หล่าย ที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล พบเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ 
เหตุการณ์ปกติ การรับจำนำข้าวเป็นไปตามขั้นตอน และเรียบร้อยดี