วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

เทศกาลสงกรานต์ 57 (เมืองแป้)

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557

จราจร สภ.เมืองแพร่ 
อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ขบวนแห่ สงกรานต์ เมืองแพร่
โดยมีขบวนแห่ จากชุมชน และอำเภอต่างๆ ในจังหวัดแพร่เข้าร่วมขบวนในครั้งนี้ 
ทั้งหมด 18 ขบวน ซึ่งจังหวัดแพร่มีการแห่ขบวนสงกรานต์ ประจำทุกปี 
ในวันที่ 17 เมษายน  2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น