วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ติดตั้งป้ายเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2555 
ร.ต.อ.มานพ  ชัยนันท์ รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่ 
ด.ต.เทิดศักดิ์  ทาปัญญา ผบ.หมู่ จร.สภ.เืมืองแพร่
ด.ต.จิรกฤต  วงศ์เจริญ ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่ 
ร่วมกันติดตั้งป้ายเตือนประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้จักรยานยนต์ และผู้ใช้รถใช้ถนน 
บริเวณแยก สภ.เมืองแพร่ และแยกบ้านทุ่ง เป็นเขตสวมหมวก 
นิรภัย  100  เปอร์เซนต์ ตามนโยบาย ของ ผบก.ภ.จว.แพร่ ไม่มีความคิดเห็น: